RCB Logo


Building
Digital India

हिन्दी / English

Research Fellows

 • Sagar Mahale
 • Vedagopuram Sreekanth
 • Harsh Kumar
 • Harmeet Kaur
 • Pranita Hanpude
 • Pergu Rajaiah
 • Gowtham Kumar Annarapu
 • Somnath Kundu
 • Gayatree Mohapatra
 • Roshan Kumar
 • Amit Sharma
 • Priyanka Chaurasia
 • Sarita Chandan Sharma
 • Salman Ahmad Mustfa
 • Rashi Singhal
 • Kavita Yadav
 • Chanchal
 • Hitika Gulabani
 • Angika Bhasym
 • Megha Agarwal
 • Tanu Johari
 • Amrita Kumari
 • Abhiruchi Kant
 • Nihal Medatwal
 • Sanjay Kumar
 • Pankaj Kumar
 • Sandeep Kumar
 • Amrita Ojha
 • Sarika Rana
 • Sheenam
 • Manhar Singh Rawat
 • Jithesh Kottur
 • Sanjay Pal
 • Sunayana Dagar
 • Abhin Kumar Megta
 • Akashi
 • Sulagna Bhattacharya
 • Meha Shikhi
 • Priyajit Banerjee
 • Naveen Narayanan
 • Syed Mohd. Aamir Suhail
 • Rajnesh Kumari Yadav
 • Ingole Kishore Dnyaneshwar
 • Megha Gupta
 • Pharvendra Kumar
 • Minakshi Sharma
 • Raniki Kumari
 • Rahul Sharma
 • Shivlee Nirwal
 • Shilpi Nagpal
 • Mary K. Johnson
 • Hridya Chandrasekar
 • Shreyasi Das
 • Manisha Kumari
 • Arunima Gupta
 • Krishnendu Goswami
 • Mritunjay Kasera
 • Zaid Kamal Madni
 • Chandan Kumar
 • Swatee Saberi Upadhyay
 • Akriti Sharma
 • Shrimali Nishith Maheshbhai
 • Sandhini Saha
 • Shraddha Kantilal Dahale
 • Animesh Kar
 • Anushree
 • Preksha Gaur
 • Sonalika Maurya
 • Priyanka Verma
 • Saibal Saha
 • Patterson Clement
Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3 Grouped Photo 4 Grouped Photo 5 Grouped Photo 2 Grouped Photo 2 Grouped Photo 3